PRIVACYVERKLARING | AVG

PRIVACYVERKLARING | AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. Popkoor BinnensteBuiten verklaart te voldoen aan deze regelgeving. Onze vereniging gaat bewust en vertrouwelijk met alle gegevens om.

Popkoor BinnensteBuiten

Popkoor BinnensteBuiten, hierna ook genoemd als Popkoor, zingt elke woensdag in het OBS het Spectrum, Regenboogweg 47, 1339 ET, Regenboogbuurt Almere Buiten.

Welke gegevens worden geregistreerd

Popkoor BinnensteBuiten registreert op verschillende wijzen:

• Website (online)
Het contactformulier: bevat alleen het email adres, voornaam en achternaam.
Er kan worden gevraagd voor opname in onze mailingslist.

• PC (offline)
Het contactformulier of email: bevat alleen het email adres, voornaam en achternaam in een email programma.
Mailinglijst: bevat alleen het email adres, voornaam en achternaam in mailing software

Wat doen wij met jouw gegevens en welk recht heb je

– Website Contact |Contactformulier wordt niet online bewaard, wel als email 90 dagen
– Telefonisch Contact| Indien geregistreerd, 90 dagen

Nee, jouw gegevens worden alleen gebruikt binnen het koor.

Ja, zoals de meeste sites maken wij ook gebruik van cookies en wel voor het volgende:


Website optimalisatie


Wij maken gebruik van Google analytics. Oftewel het analyseren van gegevens over onze website. Hier kunnen wij onze website mee verbeteren en optimaliseren.

Ja, jouw gegevens zijn veilig:
– Website Contact |De website is bescherm tegen spam en virussen
– Email |Tegen spam en virussen

Ja, wanneer je dit kenbaar maakt via het contact formulier of email.

Ja, wanneer je dit kenbaar maakt via het contact formulier of email.

Ja, je kunt een klacht indienen via het contact formulier of email.